Đảng bộ - Chính quyền

HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 11
Người đăng: qtiadmin . Ngày đăng: 07/07/2014 . Lượt xem: 1560 lượt.
Sở ban ngành tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 1017 lượt.
Phước Sơn trên đường xây dựng nông thôn mới
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 8819 lượt.
(NTO) Phước Sơn là 1 trong 4 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Ninh Phước. Mục tiêu phấn đấu của xã là đến năm 2015 cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng NTM.
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Người đăng: qtiadmin . Ngày đăng: 07/07/2014 . Lượt xem: 14437 lượt.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 08-5 đến ngày 14-5- 2014, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chỉ đạo
Hội nghị giao ban công tác Dân vận 06 tháng đầu năm 2014 tại Phước Sơn
Người đăng: qtiadmin . Ngày đăng: 02/07/2014 . Lượt xem: 51814 lượt.
Nhằm tổng kết chương trình công tác Dân vận 06 tháng đầu năm 2014, triển khai chương trình công tác 06 tháng cuối năm. Vừa qua, ngày 24 tháng 6 năm 2014, Ban Dân vận huyện ủy Phước Sơn đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận 09 huyện miền núi 06 tháng đầu năm 2014.
Các tin khác:
• Phước Sơn con đường nối những niềm vui (Ngày đăng: 18/04/2014 )
• UBMTTQVN huyện Phước Sơn với việc triển khai các cuộc vận động (Ngày đăng: 18/04/2014 )
• 9 tháng huy động hơn 70 triệu đồng quỹ vì người nghèo (Ngày đăng: 24/06/2014 )
• Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú (Ngày đăng: 27/06/2014 )
• Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức lễ kết nghĩa với xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (Ngày đăng: 15/04/2014 )

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập