Thông tin tuyên truyền

Hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới
Người đăng: qtiadmin . Ngày đăng: 02/07/2014 . Lượt xem: 106782 lượt.
Từ năm 2011 đến nay, tổng kinh phí từ các nguồn vốn lồng ghép chương trình 134, 135, 30a, 30b, Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ở 9 huyện miền núi của tỉnh lên hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này các huyện đã đầu tư 32 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, kiên cố hóa 83 tuyến kênh mương phục vụ nước tưới cho 898ha lúa nước, 1
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền luật
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 22849 lượt.
Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2012, phòng Tư pháp huyện thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đem lại hiệu quả thiết thực.
Huyện Phước Sơn với chương trình xây dựng nông thôn mới
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 45734 lượt.
Sau khi có Chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phước Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới và triển khai làm điểm tại 2 xã Phước Năng và Phước Chánh.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 1041 lượt.
Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân cần phải được chú trọng. Để
Đổi thay Phước Chánh
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 1052 lượt.
Được chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Phước Chánh đã đạt 6/ 19 tiêu chí và đang nhận được sự đồng thuận cao trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã.

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập