Quy hoạch nông thôn mới

Hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới
Người đăng: qtiadmin . Ngày đăng: 02/07/2014 . Lượt xem: 106782 lượt.
Từ năm 2011 đến nay, tổng kinh phí từ các nguồn vốn lồng ghép chương trình 134, 135, 30a, 30b, Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ở 9 huyện miền núi của tỉnh lên hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này các huyện đã đầu tư 32 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, kiên cố hóa 83 tuyến kênh mương phục vụ nước tưới cho 898ha lúa nước, 1
Huyện Phước Sơn với chương trình xây dựng nông thôn mới
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 45734 lượt.
Sau khi có Chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phước Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới và triển khai làm điểm tại 2 xã Phước Năng và Phước Chánh.
Đổi thay Phước Chánh
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 1052 lượt.
Được chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Phước Chánh đã đạt 6/ 19 tiêu chí và đang nhận được sự đồng thuận cao trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã.

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập