Chi tiết tin tức

Công tác phối hợp giữ mặt trận với các đoàn thể trong việc tuyên truyền,vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, ma túy, AIDS ở Phước Sơn
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 15/04/2014 .Lượt xem: 12990 lượt.
Phước Sơn là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, dân số khoảng 21.946 người với 15 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân lộc Bh'Noong chiếm trên 80% dân số.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước và các cấp chính quyền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường dây 500 KV Bắc Nam, con đường Hồ Chí Minh huyền thoại và quốc lộ 14 Ọ đi qua địa bàn huyện đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đời sống nhân dân được cải thiện... §ầu những năm 1990, tài nguyên khoáng sản tự nhiên nơi đây khá phong phú, do đó đã dẫn đến lượng người từ các nơi khác đến cư trú làm ăn, buôn bán và khai thác nhất là khai thác vàng trái phép ngày càng nhiều, và chính nơi đây đã trở thành trung tâm, là đầu mối để phát sinh, phát triển các loại tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HỤV/AỤDS.

§ể tạo sự chuyển biến trong công tác đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HỤV/AỤDS trên địa bàn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện trong việc triển khai thực hiện Quyết định của Chính phủ về "Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới" và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, cũng như §ề án 01/138 về "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư". Trong những năm qua, Ựỷ ban MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn đến Mặt trận cơ sở  để triển khai, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của §ảng, pháp luật của Nhà nước về những nội dung này, đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đến hầu hết các xã, thị trấn, khu dân cư, tổ đoàn kết, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Hằng năm, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ §ảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành chức năng và các tổ chức thành viên đã có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt có sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống TNXH, ma tuý, mại dâm cùng cấp, triển khai kịp thời và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, TNXH, ma tuý, mại dâm" mà cụ thể là Nghị quyết liên tịch số 01, MTTQ huyện đã chủ động, thường xuyên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma tuý, mại dâm với nhiều hình thức hoạt động như: mít tinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, sinh hoạt chuyên đề trong việc sinh hoạt khu dân cư, tổ đoàn kết... đã tạo nên sự đa dạng, phong phú trong hoạt động tuyên truyền, vận động đồng thời cụ thể hoá các hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động, đặc biệt quan tâm và chú trọng đến công tác chất lượng. §ây là một nhiệm vụ vừa cần thiết vừa cấp bách trong giai đoạn hiện nay và là cơ sở để tạo động lực cho việc xây dựng xã hội lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm qua (2003 -2008), Ựỷ ban MTTQ huyện đã phối hợp với ngành chức năng, Công an Tỉnh và huyện tổ chức mở các lớp tập huấn về tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 400 lượt người tham gia; phối hợp với các đơn vị trường học (chủ yếu là học sinh cấp ỤỤ, cấp ỤỤỤ) các khu dân cư, tổ đoàn kết, các cơ quan đơn vị tổ chức ký cam kết về việc thực hiện công tác phòng chống TNXH, ma tuý, mại dâm và tổ chức học tập các chuyện đề nói trên đạt hiệu quả. Hàng năm, Ựỷ ban MTTQ huyện đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với Trung tâm Ị tế dự phòng huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở từ xã đến 66 khu dân cư, 141 tổ đoàn kết và các tổ chức Hội, §oàn viên ở cơ sở. §i đôi với việc đổi mới nội dung và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, Ựỷ ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức ký cam kết giữa các đơn vị xã, thị trấn, khu dân cư, tổ đoàn kết, các cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình và các thành viên của các cơ quan, với những nội dung cụ thể và sát thực tế với tình hình ở các địa phương như: Không tham gia các TNXH, ma tuý, mại dâm; không vi phạm pháp luật, không sử dụng và hút chích ma tuý; không buôn bán, vận chuyển tin, tàng trữ trái phép các chất ma tuý; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống TNXH và ma tuý, mại dâm, tránh lây nhiễm HỤV/AỤDS... xem đây là một trong những tiêu chí để làm cơ sở bình xét các danh hiệu khu dân cư an toàn, khu dân cư tiên tiến, tổ đoàn kết xuất sắc, thôn bản văn hoá, gia đình văn hoá hàng năm. Nhờ các hoạt động trên đây được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở, khu dân cư, tổ đoàn kết và thông qua các đợt tuyên truyền, vận động các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên, người tiêu biểu, già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc ở địa phương, vừa tạo được sự quyết tâm, nâng cao vai trò tập thể, phát huy tính tự giác, đã góp phần làm hạn chế tình trạng phát sinh và vi phạm trong cộng đồng dân cư, vừa làm cho mọi người có ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác và tố giác các loại tội phạm.

Nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh công tác phối hợp với các đoàn thể trong công tác phòng chống TNXH, ma tuý, mại dâm, đặc biệt là việc Mặt trận phối hợp với ngành chức năng Công an từ huyện đến cơ sở để xây dựng và duy trì các Tổ an ninh nhân dân, Tổ tự quản, §ội dân phòng... làm lực lượng nòng cốt trong phòng trào; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm ở cộng đồng dân cư thông qua các "Hòm thư tố giác tội phạm" ở các địa bàn khu dân cư đã phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị để ngành chức năng có kế hoạch trấn áp, triệt phá các tụ điểm về TNXH, ma tuý, mại dâm, đem lại sự bình yên và làm trong sạch địa bàn. Qua triển khai thực hiện nội dung trên từ năm 2003 - 2008 đã phối hợp nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực; mặc dù thủ đoạn và phương pháp của bọn tội phạm rất tinh vi hòng luồn lách pháp luật, song, tại các địa bàn khu dân cư, nhờ ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc tố giác tội phạm nên đã xử lý 10 vụ tổ chức và tham gia đánh bạc; 32 vụ với 108 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma tuý (lập 36 hồ sơ đưa đi cai nghiện tại các trung tâm và 11 hồ sơ đề nghị giáo dục tại cộng đồng). §ặc biệt, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức vận động 04 đối tượng tự cai nghiện, hoà nhập với cuộc sống đã xây dựng gia thất hoàn thiện. Và đây cũng là tấm gương để tuyên truyền cho các đối tượng khác.

Qua thực tế phong trào và thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục giữa Mặt trận với các đoàn thể trong việc phòng chống TNXH, ma tuý mại dâm trên địa bàn huyện Phước Sơn nên phần nào đã có tác động tích cực và nâng cao được nhận thức trong cộng đồng dân cư, ý thức được nâng lên đồng thời cũng làm hạn chế việc phát sinh các tệ nạn mới; nhiều mô hình khu dân cư tiên tiến, tổ đoàn kết tự quản xuất sắc và đạt danh hiệu gia đình văn hoá được xây dựng cả về số lượng lẫn chất lượng, nhiều khu dân cư không có TNXH, các cơ sở kinh doanh thực hiện văn minh lành mạnh, các điển hình được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Tuy những kết quả đạt được chưa phải là toàn diện, tiêu biểu nhưng đã nói lên được nhiều điều về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống TNXH, ma tuý, mại dâm, HỤV/AỤDS ở một huyện miền núi Phước Sơn mà Mặt trận đã phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng triển khai thực hiện trong những năm qua từ khi có Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Bộ Công an và Ựỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN và thật sự đã thể hiện ở tính hiệu quả thiết thực của phong trào, gắn liền với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"²

                                                                                            HOÀNG ANH

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức lễ kết nghĩa với xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (Ngày đăng: 15/04/2014 )
9 tháng huy động hơn 70 triệu đồng quỹ vì người nghèo (Ngày đăng: 24/06/2014 )
Hội nghị giao ban công tác Dân vận 06 tháng đầu năm 2014 tại Phước Sơn (Ngày đăng: 02/07/2014 )
HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 11 (Ngày đăng: 07/07/2014 )

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập