Chi tiết tin tức

UBMTTQVN huyện Phước Sơn với việc triển khai các cuộc vận động
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 18/04/2014 .Lượt xem: 795 lượt.
Có thể nói, điểm nổi bật nhất trong 5 năm (2008-2013) đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, gắn kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng MTTQ phối hợp với các ban, Ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, ý thức tự lực xây dựng kinh tế gia đình ổn định, từng bước phát triển làm giàu cho chính mình. Qua công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của người dân và nhân dân trong huyện đã tự nguyện đóng góp hơn 105 triệu đồng và UBMT huyện đã hỗ trợ làm mới 3 căn nhà bị sập do mưa bão, sữa chữa 59 nhà bị hư hỏng do thiên tai. Đặc biệt, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” sau 5 năm UBMT huyện đã huy động hơn 1 tỷ đồng và đã hỗ trợ xây dựng 1.047 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ làm nhà ở theo quyết định 167 cho 881 đối tượng. Đến cuối năm 2012, huyện Phước Sơn có 12 xã, thị trấn được Uỷ ban TW Mặt trận tổ quốc VN cấp bằng ghi công hoàn thành việc xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Có thể nói cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú ở khu dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhiều địa phương đã đẩy mạnh công tác xã hội hoá nên phong trào văn hoá cơ sở được phát triển, hiện nay có 33/66 khu dân cư văn hoá đạt tỷ lệ 50%, 79/151 tổ đoàn kết xuất sắc đạt tỷ lệ 52,32%, 4.731/6.062 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 78%. Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng chương trình hành động, phối hợp các tổ chức thành viên phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/), 100% khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “ngày vì người nghèo”. Qua đó đã góp phần cơ bản giảm hộ nghèo xuống còn 53,71%. Ngoài các cuộc vận động nói trên thì cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được Mặt trận các cấp coi là nội dung trọng tâm, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động. Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc hàng năm ở khu dân cư đã phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, khơi dậy tình đoàn kết tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn, tự quản xây dựng cuộc sống mới của mình, tham gia quản lý xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương. Cuộc vận động đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”,  “Tương thân tương ái” nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện được đông đảo nhân dân ở khu dân cư tham gia đóng góp công sức cùng với Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng gắn bó. Bằng những việc làm sinh động, thiết thực cụ thể là chăm lo giải quyết tốt các chính sách xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ “an sinh xã hội”, cũng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở; đặc biệt là MTTQ huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát theo luật định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Với  những phong trào trên đã thật sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân dân sâu sắc. Từ kết quả của các cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dưng và phát triển trên quê hương Phước Sơn anh hùng. Hy vọng với những kết quả đạt được, UBMT các cấp  sẽ tiếp tục khẳng định vai trò chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ 19 đã đề ra./.

  Minh Nguyễn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở ban ngành tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 18/04/2014 )

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập