Chi tiết tin tức

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền luật
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 18/04/2014 .Lượt xem: 22709 lượt.
Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2012, phòng Tư pháp huyện thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đem lại hiệu quả thiết thực.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2012, phòng Tư pháp huyện thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đem lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức 40 buổi tuyên truyền các văn bản luật mới cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên và thành viên câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến luật qua 7 phiên tòa xét xử, 24 buổi chiếu phim lưu động. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” một cách đồng bộ và hiệu quả. Tuyên truyền thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương châm “hướng về cơ sở”; cấp phát hàng nghìn tập tài liệu tuyên truyền luật; cũng cố hoạt động của Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị…

Có thể nói công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn trong năm qua đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (Ngày đăng: 18/04/2014 )

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập